Általános Szerződési Feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
Tájékoztatjuk, hogy Ön mint vásárló (fogyasztó) a www.partycsomag.hu címen elérhető honlap
használatával kinyilvánítja, hogy ismeri és elfogadja, az alábbi, a Ptk. (2013. évi V. törvény) 6:77-
6:81.§ alapján megírt általános szerződési feltételeket. Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív
használója kíván lenni a www.partycsomag.hu által kínált lehetőségeknek, figyelmesen olvassa el az
Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat,
amennyiben minden pontjával egyetért, és azokat kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.
Jelen dokumentum, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre. Az alábbi feltételekkel
szabályozott szerződés a Ptk. szerint távollevők között létrejött szerződésnek minősül.

 1. Üzemeltetői adatok:
  Cégnév: CsillOUT Travel Kft.
  Székhely:2045, Törökbálint, Határ utca 1
  Adószám: 27825057-2-13
  Cégjegyzékszám: 13 09 219718
  Szerződés nyelve: magyar
  Elektronikus elérhetőség: partycsomag@gmail.com
  Telefonos elérhetőség: +3620 4155481
  Számlaszám: 12100011-18685891-00000000

  A tárhelyszolgáltató elérhetőségei:
  Cégnév: Websupport Magyarország Kft.
  Székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 97-99.
  Adószám: 25138205-2-43
  A szolgáltató a jelen általános szerződési feltételekben a továbbiakban: üzemeltető.
 2. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre
  Nyomtatható nyomkereső játékok megvásárlása online formában
  Figyelmeztetés: A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos
  esetekben csak illusztrációként szerepelnek.
 3. Rendelési információk
  A megjelenített termékek kizárólag a www.partycsomag.hu-n keresztül rendelhetők meg.
  A nyomtatható nyomkereső játékokat online küldjük pdf formátumba a befizetés beérkezését
  követően. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak bruttó árak.
  Amennyiben az üzemeltető hibás árat tüntet fel a termék mellett, a tőle elvárható gondosság
  ellenére, és a termék ára annak általánosan elfogadott árától eltér, úgy az üzemeltető nem köteles a
  terméket a hibás áron szolgáltatni, de köteles a megrendelés visszaigazolásában felajánlani a vásárló
  részére a valós áron történő vásárlás lehetőségét. Amennyiben a vásárló ezzel a lehetőséggel nem
  kíván élni, úgy megilleti a szerződéstől való egyoldalú elállás joga.
  Oldalunkon termékkategóriák szerint böngészhet a Megvásárolható termékek, szolgáltatások
  között. A felsorolt termékek mellett megtekintheti egy-egy termékek rövid leírását, árát, egyéb
  tulajdonságait, a teljesség igénye nélkül. Ha bővebb információt szeretne kapni a termékről, akkor
  kattintson a termék képére vagy nevére. Ekkor a termék oldalára jut el, ahol a termékről részletesebb
  tájékoztatást kaphat. Amennyiben ennél részletesebb tájékoztatásra van szüksége, úgy az
  üzemeltetői adatok között rögzített telefonszámon szíveskedjen felvenni a kapcsolatot az
  üzemeltetővel.
 4. A rendelés menete – Kiküldős játék
  A. A nyomtatható nyomkereső játék megrendelése a Nyomkereső weblapfülön keresztül a
  Nyomkereső foglalása gombra kattintva történik meg.
  B. A foglaláshoz egy rövid űrlap kitöltése szükséges a személyes adatokkal és számlázási címmel
  C. A Lefoglalom gombra kattintva lehetséges a foglalás véglegesítése
  D. A rendszer ezt követően egy bankkártyás fizetési felületre irányítja a vásárlót, ahol a bankkártya
  adatok megadása szükséges. Az üzemeltető a bankkártya adatokkal nem kerül kapcsolatba, ezt a
  banki szolgáltató kezeli
  E. A befizetés után emailen keresztül pdf formátumban küldjük ki a játékokat a vásárlók részére. A
  játékokat kinyomtatva lehet felhasználni rövid előkészítés után.
  F. A számla a Billingo.hu rendeszén keresztül automatikusan generálódik és kerül kiküldésre
 5. Elállás joga
  A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 45/2014. kormányrendelet szabályozása
  értelmében a jelen pont rendelkezései kizárólag a fogyasztónak minősülő vásárló esetében
  alkalmazhatóak. A fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 munkanapon belül
  indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt, bontatlan csomagolású
  terméket. Amennyiben a fogyasztó él elállási jogával, úgy ezt az üzemeltetővel egyértelmű írásbeli
  nyilatkozatban köteles közölni (postán ajánlott tértivevényes küldeményben, vagy e-mailben). Az
  üzemeltető az elállási nyilatkozat kézhezvételét követően haladéktalanul köteles azt visszaigazolni
  a fogyasztó felé. A fogyasztó elállása esetén a megrendelt terméket köteles elállási nyilatkozatának
  közlésétől számított 14 napon belül az üzemeltetőnek visszaküldeni. A visszaküldés költsége a
  fogyasztót terheli.
  Amennyiben a fogyasztó elállási jogát gyakorolja, úgy az erre vonatkozó nyilatkozat kézhezvételét
  követő 14 napon belül köteles az üzemeltető a fogyasztónak az általa teljesített fizetéseket
  visszatéríteni, beleértve a szállítás díját is. Ez alól kivétel, ha a fogyasztó olyan fuvarozási módot
  választott, amely többletköltséggel jár, és amely a szokásos fuvarozástól eltérő. A szolgáltatónak a
  visszafizetési kötelezettségét mindaddig nem kell teljesítenie, amíg a szolgáltatott terméket vissza
  nem kapta, vagy amíg a fogyasztó hitelt érdemlő igazolását a termék visszaküldéséről nem kapta
  meg. A két időpont közötti eltérés esetén az üzemeltető a korábbi időpontot kell, hogy figyelembe
  vegye.
  Üzemeltető követelheti a fogyasztótól a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár
  megtérítését. Ezért kiemelten ügyeljen a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem
  rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a fogyasztót terhelik.
  A csomag cégünkhöz történő beérkezését követően, videó kamerával rögzítésre kerül a csomag
  kibontása, illetve a visszaküldött termék megvizsgálása. Erre az esetleges későbbiekben történő
  félreértések elkerülése végett van szükség.
  Nem illeti meg a fogyasztót az elállási jog:
  olyan termék esetén, melynek ára a vállalkozás által nem irányítható pénzpiaci mozgásoktól,
  ingadozásoktól függ.
  olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet kifejezetten a fogyasztó kérésére, az ő által
  szabott igények alapján egyedi kérésének megfelelően került előállításra,
  olyan termék esetében, amelynél a fogyasztó kifejezett kérésének tesz eleget az üzemeltető sürgős
  javítási, vagy karbantartási munkáknál
 6. Jótállás
  Az üzemeltető által forgalmazott egyes termékekre az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó
  kötelező jótállás szabályait tartalmazó 151/2003. Korm. rendelet szerint 1 éves jótállási idő áll a
  fogyasztó rendelkezésére a termék átadásának napjától. A vásárlót a jótállás joga akkor nem illeti
  meg, ha a hiba a termék fogyasztó részére való átadását követően keletkezett. A megjelölt rendelet
  alá nem tartozó termékek tekintetében a gyártó által biztosított jótállási idő a termék mellett
  feltüntetésre kerül. Ezzel kapcsolatos problémák felmerülése esetén az üzemeltető pontos
  információt tud adni. Jótállás esetében a fogyasztó a jótállási időn belül a meghibásodott termék
  díjmentes javítása, vagy cseréje illeti meg.
  Egyebekben a jótállásra a Ptk.6.171-173.§-ban foglaltak az irányadóak.
 7. Szavatosság
  A szolgáltatott termék hibája esetén az üzemeltetővel szemben kellékszavatossági igény
  érvényesítésének van helye a Ptk. 6:159-167 :§ i szerint.
 8. Panaszok intézése
  Az üzemeltető a panaszról jegyzőkönyvet köteles felvenni, az üzemeltető adati között megjelölt
  helyen, és a panaszt a felvétel napjától számított öt évig, az arra adott válasszal együtt megőrizni.
  Az üzemeltető a hozzá érkezett panaszt a beérkezésétől számított 30 napon belül megvizsgálja és
  arra érdemi választ kell hogy adjon. Amennyiben panaszra az üzemeltető elutasító választ ad, azt
  írásban meg kell indokolnia. Az üzemeltetővel kötött szerződéséből eredő jogviták elsősorban
  békés úton, megállapodással a felek között, vagy a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes
  fogyasztóvédelmi hatóság előtt intézhetők. Amennyiben ezek nem vezetnek eredményre, marad a
  felek számára a bírósági út.
 9. Adatkezelés
  Az üzemeltető a www.partycsomag.hu a használata során a rendelkezésére bocsátott személyes
  adatokat bizalmasan kezeli, és nem adja ki kívülálló harmadik személy számára, kivéve abban az
  esetben amennyiben a alvállalkozója számára.
  A www.partycsomag.hu böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítésre statisztikai
  célokból. (IP cím, látogatás időtartama, stb). Ezen adatokat az üzemeltető kizárólag jogilag
  hitelesen indokolt, és alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére. A szolgáltatás
  igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem szeretné engedélyezi a
  cookie-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban. Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás
  bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. A cookie egy olyan fájl, amelyet
  a szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A cookieban személyes adat nem kerül tárolásra. A megrendelés folyamán rögzített adatokat az üzemeltető
  a megrendelés teljesítéséhez használja fel. Az egyes informatikai rendszerek által, a
  www.partycsomag.hu oldalain leadott megrendelésből készült számla adatai a rendelés leadása
  folyamán megadott adatokkal rögzítésre, és tárolásra kerülnek a hatályos számviteli törvényben
  meghatározott időszakra. A www.partycsomag.hu böngészése illetve a regisztráció folyamán
  biztosított hírlevél feliratkozás során megadott adatokat az üzemeltető bizalmasan kezeli,
  leiratkozás kérhető a megadott elérhetőségek valamelyikén. Adatai törlését, módosítását bármikor
  kérheti írásban.
  A megrendeléssel kezdődő eljárás során a 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadók, a
  szolgáltató adatvédelmi nyilatkozata a honlapon érhető el.
 10. Visszatérítés, elállási jog
  Amennyiben a bérelhető játékok kapcsán minőségi kifogás merülne fel a vásárló részéről, úgy a
  használatot követően maximum 50%-os visszatérítésre jogosult. A kiküldős, online játékok
  esetében a vásárlást követően elállásra vagy visszatérítésre a játék nem visszaküldhető jellegéből és
  szellemi termék mivoltából adódóan nincsen lehetőség.
 11. Egyéb rendelkezések
  A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk (2013.évi V.
  törvény), fogyasztói szerződéseknél a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014.
  kormányrendelet rendelkezései az irányadók.
  Kelt: Budapest, 2024-02-22